Projekty školy

Kategorie příspěvků

24
Led

Environnmentální výchova v terénu

23. ledna následovala druhá část školení pro pedagogy nazvaná Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v terénu. Začali jsme „poznávačkou“ přírodnin, při které jsme „lovili“ hluboko v paměti znalosti ze základní školy. Vžívali jsme se do role žáků a vyplňovali jsme různé pracovní listy. V další části jsme se seznámili s náměty, jak naplánovat environmentální kurz....
24
Led

Environmentální výchova ve škole

Již od listopadu se celý pedagogický sbor naší školy těšil na 9. ledna, kdy nás autobusem dovezli do Ekogymnázia v Poděbradech. Zde jsme se zúčastnili 1. části školení věnovanému tematice Environmentální výchova, vzdělání a osvěta. Po teoretické části, ve které jsme se seznámili s řadou materiálů využitelných při práci s dětmi, jsme si vyzkoušeli některé...
01
Led

Úvodní slovo

Milí žáci, rodiče a přátelé ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989, od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 realizujeme projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R.A.F. Nymburk“. Projekt si klade za cíl zkvalitnit znalost studentů I. a II. stupně naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání propojením environmentální výchovy do modulové výuky s využitím...
1 7 8 9