Informace k platbám ve škole

Od školního roku 2023/2024 pro zjednodušení plateb přecházíme na systém strava.cz

Číslo účtu zůstává stejné, tedy 9227710227/0100, variabilní symbol bude pouze jeden, který jste dosud používali u stravného.

Kdo se nestravuje ve školní jídelně (nebo noví žáci) obdrží variabilní symbol u vedoucí jídelny paní Šibravové.

Jediná změna je v zadávání specifického symbolu

  • 1111 (pro úhradu stravného)
  • 2222 (pro ostatní platby, např. pracovní sešity, exkurze, výlety, ŠVP..)

Tento systém zpřehlední platby a umožní rodičům nahlédnout do aplikace Peněženka.

Přijaté platby se Vám budou připisovat na Vaše konto. Veškeré úhrady ve škole Vám z tohoto konta budou strhávány (školné ve školní družině/klubu/kroužku, školní akce, pomůcky, výlety, školy v přírodě atd.). Vždy uvidíte, za co se Vám peníze strhly a jaký máte aktuální stav konta.