Ježkování v oddělení č. 6

26
Úno

Masopustní karneval

Ve středu 19. 2. 2020 se ve školní družině uskutečnil masopustní karneval. Byly zde zajímavé masky např.  kostlivci, orel, šašek, bílá paní a spousta dalších. Karneval se konal ve třech třídách. Zněly zde diskotékové hity, soutěžilo se a děti fandily. Nechyběl ani tradiční „vláček“ masek po chodbě družinového pavilónu. Když nadešel konec, děti skandovaly, že...
25
Úno

Pexesiáda

Pexeso – populární paměťová hra, kterou zná snad každé dítě. Pestrobarevné obrázkové kartičky, které nikdy nezklamou. A právě v této společenské obrázkové hře si zabojovali všichni děti ve svých odděleních ŠD. Náš tradiční turnaj se letos konal od 3. 2. 2020 – 18. 2. 2020. Každou volnou chvilku děti využily k souboji a procvičování paměti,...
05
Úno

Zimní olympiáda naruby

Dne 30. 1. 2020 se ve školní družině uskutečnila nová netradiční akce „Zimní olympiáda naruby“. Akce se konala v tělocvičnách školy a zúčastnily se jí děti z pěti oddělení školní družiny. I výstroj olympioniků byla zajímavá: sportovní oblečení na Tv, čepice a rukavice. Děti (olympionici) soutěžily v několika zvláštních disciplínách. Například: házení sněhovou koulí vyrobenou...
17
Led

Přírodovědná vycházka

V rámci projektového týdne ve školní družině s názvem „Zvířata v zimě“ jsme podnikli v úterý 14. 1. 2020 přírodovědnou vycházku na blízkou „Lidušku“. Zde jsme pozorovali vodní ptáky, povídali si, kde ještě v Nymburce narazíme na vodní ptactvo. Další téma diskuse bylo krmení – jeho momentální zákaz. Děti měly malé množství vhodného krmení např....
18
Pro

Zpívání na schodech

V úterý 17. 12. 2019 se na schodišti školní družiny shromáždily děti ze všech oddělení (cca 180). Úkolem bylo zazpívat  si několik známých vánočních koled. Děti se pustily do zpěvu, ale sbor byl tak početný, že se nepodařilo začít zpívat najednou. Nakonec se povedlo zazpívat v omezeném počtu sboru. Zazněly koledy: Půjdem spolu do Betléma,...
10
Pro

Andělské zvonění

Jako každý rok, tentokrát 2. prosince, se ve školní družině uskutečnilo Andělské zvonění.  Děti se velmi těšily, v jednom okamžiku se nám proměnily na čerty, anděly a nesměl chybět ani Mikuláš. Odpoledne plné her, diskotékové hudby a sladkostí rychle uteklo a najednou tu byly zpátky naše děti.
30
Lis

Adventní týden ve školní družině

Od 25. 11. do 29. 11. 2019 proběhl ve ŠD „Adventní  týden“ . Celý týden jsme všichni chystali prostory školy a družiny na sváteční chvíle Vánoc. Od pondělí se postupně plnila okna, chodba a třídy zimními a vánočními motivy. Kdo bude mít nejdelší papírový řetěz? Děti se pustily do soutěžení a hotové řetězy zdobily chodby....
30
Lis

Odpolední výlet „Vánoce na statku“

Ve středu 27. 11. 2019 se školní družina vydala na výlet do Prahy Toulcova Dvora na program „Vánoce na statku“, který byl financován z Šablon II. V připraveném programu se děti seznamovaly s lidovými tradicemi aktivní účastí. Po svačince je čekala dílnička. Pracovaly v pěti skupinách. První tvořila stromeček z papíru, druhá řetěz ze slámy...
20
Říj

Cesta za pokladem

Dne 15. 10. 2019 od 13.30 hod. do 15.00 hod. proběhla společná akce školní družiny „Cesta za pokladem“. Paní vychovatelky vedly svoje oddělení podle orientačního plánku a během cesty děti plnily různé úkoly (poznávání okolí školy, orientace v plánku, dopravní značky a přechod pro chodce, sbírání přírodnin, zpívání písní s podzimní tematikou, pohybové aktivity apod.)....
1 2