O veliké řepě

Druhé ročníky si v třetí lekci rozšířily slovní zásobu na téma rodina. Na konci lekce je i pohádka O veliké řepě. Tu jsme si společně zahráli a slovíčka procvičili na hrách (domino) a aktivitách. Snažili jsme se u toho využít všechna slovíčka, která známe.
Text + foto: Alžběta Nejezchlebová