chemistry

Přírodní látky na hraně zákona

Nikotin – jeden z nejznámějších a také nejjedovatějších alkaloidů. Vysoce návyková látka, která vyvolává psychickou a fyzickou závislost… Nejvážnější zdravotní rizika kouření jsou spojena s ostatními látkami, které jsou obsaženy v tabáku a cigaretovém kouři. V rámci hodiny chemie věnované alkaloidům (látky většinou rostlinného původů sloužící rostlině jako obrana) deváťáci pozorovali barvu a zápach smotku vaty po „vykouření“ cigarety PET lahví.