Zvířata v zimě

Týdenní projekt ŠD probíhal od 14. 1. Cílem projektu bylo poznat a pojmenovat volně žijící zvířata a seznámit se s péčí o ně v zimních měsících. Děti se seznámily s chováním zvířat, která se ukládají k zimnímu spánku (hibernace), a s tím, čím a jak která zvířata přikrmujeme. Děti získaly  přehled o tom, jak zvířata přezimují a jak se postarat o opuštěná zvířátka.

Dále jsme určovali druhy zvířat podle stop. Co dáváme do krmelce a co do krmítka. Zjišťovali jsme, co která zvířátka přes zimu dělají (některá si vyhloubí nory, nebo se jednoduše zahrabou). Zároveň jsme sledovali a popisovali přírodu v zimě. Součástí projektu byla úterní vycházka k Lidušce za účelem krmení vodního ptactva. Krmení proběhlo ke spokojenosti zvířat, která byla plně při chuti.

V průběhu týdne děti vyráběly a kreslily zvířátka, stopy, krmítka, krmelce. Výrobky i výkresy vyzdobily chodby a třídy.