Mimořádné opatření

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/2023 se bude konat ve středu 6. 4. 2022 v 14.00 – 18.00 hod. Zápis proběhne prezenční formou za účasti dítěte a zákonného zástupce.

Pro letošní rok je přihláška k zápisu formou online formuláře, který se vám zobrazí po kliknutí na banner webové aplikace Online zápis do školy, který najdete na webových stránkách školy (Zapsat dítě online).

Webová aplikace bude dostupná od středy 23. 3.  2022.

Postup pro zápis dítěte do ZŠ:

  1. Online přihlášku k zápisu dítěte na školní rok 2022/2023 zobrazíte kliknutím na banner webové aplikace Zapsat dítě onlineFormulář následně vyplníte a odešlete nejpozději do neděle 3. 4. 2022. V jednom formuláři můžete zapsat i více dětí najednou (sourozenci). Do online formuláře uveďte opravdu platnou a spolehlivou emailovou adresu.
  2. Po odeslání formuláře vám přijde do e-mailové schránky uvedené ve formuláři potvrzující zpráva, která bude obsahovat také Žádost o přijetí a v případě odkladu školní docházky také Žádost o odklad povinné školní docházky. Tyto dokumenty si stáhněte okamžitě po odeslání přihlášky přímo z této webové aplikace.
  3. Zákonný zástupce doplní zbývající údaje do formuláře Žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad (v případě odkladu školní docházky je nutné vyplnit oba formuláře), vytištěné a  podepsané je předá 6. 4. 2022 při zápisu ve škole.
  4. Zákonný zástupce žádající pro dítě odklad školní docházky zajistí vyjádření dětského lékaře a doporučení poradenského zařízení, které jsou pro udělení odkladu školní docházky nutné. Doporučujeme kontaktovat poradenské zařízení co nejdříve. Originály obou dokumentů odevzdá zákonný zástupce do ZŠ během zápisu nebo v co nejkratším termínu. Bez těchto dokumentů nemůže ředitel školy rozhodnout o udělení odkladu školní docházky.
  5. K zápisu si kromě žádosti o přijetí (případně i žádosti o odklad) s sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
  6. Procesem zápisu včetně registrace musí projít i děti, které byly u zápisu minulý rok a mají udělený odklad školní docházky.
  7. Děti budou přijímány dle Kritérií přijetí žáků do 1. tříd školního roku 2022/2023
  8. V přihlášce se vám automaticky vygeneruje registrační kód, pod kterým bude zveřejněn výsledek zápisu.
  9. Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději v pondělí 25. 4. 2022 u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze podat přihlášku online formou, kontaktuje zákonný zástupce dítěte telefonicky kancelář školy na tel. čísle 325 531 063 linka. 131

Na stejném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese vejvodova.gabriela@zs–raf.cz vám zodpovíme případné další dotazy.