Prvního září v prvních třídách

V letošním školním roce nastoupilo na naši školu 69 prvňáčků.  Jsou rozděleni do tří tříd. 1. A vede Mgr. Hana Zubíková, 1. B Mgr. Zdena Červová, 1. C Mgr. Hana Nedbalová. I letos pokračuje tradice přípravné třídy. Pod vedením Mgr. Jany Zábranské se na nástup do školy připravuje patnáct dětí. Všechny přivítal ve škole 1. září pan ředitel v doprovodu zástupců města v čele s panem místostarostou.