Nové technologie 2 – 2014

V úterý 21. 10. 2014 se ve všech třídách školy konal druhý projektový den Nové technologie. Žáci z prvního stupně vyráběli raketky, Ufa, roboty, vytvářeli křížovky a plnili spoustu dalších podobných úkolů, které s novými technologiemi souvisejí. Na průběh celého dne dohlížely třídní učitelky.

Žáci druhého stupně se rozdělili ve svých třídách do skupin. Každá skupina měla za úkol vybrat si jakékoli téma související s novými technologiemi v různých oblastech a zpracovat toto téma na velkých plakátech. Nejvíce se žáci zaměřili na mobily a počítače, ale objevily se i elektrárny, vesmír, domácí spotřebiče, zemědělské stroje apod.

Projektový den se žákům líbil a už se těší na další.