Platforma s aktéry na trhu práce – září 2014

Ve čtvrtek 25. 9. 2014 se uskutečnila platforma s aktéry na trhu práce, které se zúčastnili zástupci naší školy, Informačního a poradenského střediska ÚP Nymburk a středních škol zaměřených na technická povolání – SOŠ a SOU Nymburk, SOU ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, SOŠ a SOU stavební v Kolíně a SPŠ strojírenské v Kolíně.

Účastníci setkání pohovořili o současné situaci na trhu práce a seznámili se se způsoby, jakými se snaží seznámit žáky základních škol s technickými obory a nasměrovat je k jejich výběru.