Projekt Pokojíček v hodinách anglického jazyka

Čtvrté ročníky se během deváté lekce naučily nová slovíčka z prostředí  jejich pokojíčků.

Během lekce jsme si vymysleli projekt vytvořit z banánové krabice pokojíček. Děti ve třídě měly pracovat dohromady. Malí návrháři se domluvili mezi sebou, jak bude pokojík vypadat, komu ho zařídí (děvčeti, nebo chlapci), kdo co vyrobí (nábytek), kam nábytek rozestaví. Na konci projektu, který trval čtrnáct dní, měly děti umět pokojík popsat frázemi  there is/are; he/she has got a také předložkami (on, under, next to, in). Třída 4. A vyrobila chlapecký pokoj. Žáci ze 4. B se nemohli rozhodnout, a tak vytvořili pokojík pro dvojčata. Děti ze 4. C připravily místnost pro děvče.
Domnívám se, že všechny třídy to zvládly úžasně.
Text a foto: Alžběta Nejezchlebová